• 31 Ağustos 2022
  • admin
  • 0

Sanayileşmenin ve makineleşmenin sonucu olarak daha çok kullanılmaya başlanan yağlar, doğaya verdiği toksik zararlardan dolayı atık yönetiminde özel olarak ilgilenilmesi gereken atık türlerinden biridir.

Her materyalde olduğu gibi yağlarında bir kullanım ömrü vardır. Kullanım sonucu, fizyolojisi ve biyolojisi bozulan, faydalı ömrünü tamamlayan yağlar, atık yağ olarak nitelendirilmektedir.

Atık Yağlar Doğal Su Kaynakları İçin Tehlikelidir

Evlerimizde, ofislerimizde ve iş yerlerimizde, lavabolara ve kanallara dökülen atık yağlar, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımıza ulaşmakta ve sularımızın kirlenmesine neden olmaktadır. Bunların yanı sıra, bilhassa yeraltı sularına karışan atık yağların temizlenmesi oldukça zorlu ve maliyetlidir.

Atık yağlar yüzey sularına ulaştığında su yüzeyini kaplar ve güneş ışınlarının alt tabakalara inmesini engeller. Güneş ışığına ihtiyaç duyan canlılar güneş ışığını kullanamadığında ise fotosentez yapamaz ve bundan dolayı sudaki ekosistemin oksijen seviyesi düşer. Oksijen seviyesi düşen su ekosisteminde ise canlıların birbirleri ile olan ilişkisi bozulur, oksijen üretimi yavlaşlar ve hatta durma noktasına gelir. Tüm  bunlarından sonucunda su hem görüntü olarak bozulmalar hemde kimyasal olarak bozulmalar başlar.

Atık Yağlar Neden Tehlikelidir ?

– Atık yağlar bulunduğu ortamı kirletir. Ortamda yaşayan canlılara zarar verir. Bu yüzden toprağa ve suya atılmamalıdır.
– Sobalar, küçük fırınlar, gibi yerlerde yakılması yasaktır. Çünkü atık yağın içindeki ağır metal ve klor bileşimleri hava ile birlikte atmosfere salınarak havayı kirletir ve insan sağlığına zarar verir.
– Bir litre yağ, 1.000Ton suyu kullanılamaz, 5.000 Ton suyu içilemez duruma getirir. Bir litre kullanılmış motor yağı ise 800.000 Ton içme suyunu kullanılamaz hale getirir.
Atık motor yağları kategorilerine uygun olarak geri kazanım veya bertaraf amaçlı olarak; rafinasyon rejenerasyon tesislerine, çimento, kireç, demir-çelik fabrikalarına veya tehlikeli atık bertaraf tesislerine teslim edilmektedir.

Atık Yağ Yönetimi Nasıl Olmalıdır ?

Sürdürülebilir atık yağ yönetimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen rafinasyon tesisleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından toplanıp, taşınması ve geri kazanım işlemine tabi tutulması ile sağlanır. Atık yağların lisanslı tesisler tarafından temiz üretim teknolojileri kullanılarak geri kazanılması esastır. Böylelikle atık yağların çevre için oluşturduğu tehlike ortadan kalkmakta ve atık yağ geri kazanımıyla ülke ekonomisine fayda sağlanmaktadır.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’ne göre;

  • Atık yağların kanalizasyona ve deniz, göl gibi alıcı ortamlara verilmesi,
  • Atık yağların ithalatı,
  • Farklı gruplardaki atık yağların birbiri ile karıştırılması,
  • Atık yağların uygun olmayan yöntemlerle geri kazanılması, yakılması ve bertarafı yasaktır.

Motor yağı değişimi yapan tesisler;

  • Geçici depolama alanı kurmak,
  •  Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almak,
  •  Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla,
  •  Motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.
“Gelecek, bugün yaptıklarımızla şekillenir” mottosunu kendimize yol gösterici olarak belirlemek ve çevreyi her kirlettiğimizde, bugünümüzü ve geleceğimizi de kirlettiğimiz bilinciyle hareket etmek hepimizin sorumluluğudur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir